Контора [8]
Контора
Название: ЛЕВСКАРИТЕ [8]
Девиз: САМО ЛЕВСКИ
Класация: №33
Хазна: 1,238,580 939 55 7,077 116 234
Лидер: mirkoni[13]
Членове: 29 (макс: 30) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 3:40
Дипломация: